Bærekraft for oss

Vi har ambisjon om å være et ledende eiendomsforvaltningsselskap på bærekraftig steds- og byutvikling. Vi er langsiktige og ansvarlige og lokal verdiskaping er vår drivkraft.

Byutvikling som setter folks helse og trivsel i sentrum

God byutvikling er å tilrettelegge for det gode liv for brukerne. Vi er opptatt av å bidra til en bærekraftig og positivt utvikling med god arkitektur, varige materialer og en helhetlig respekt for omgivelsene. Vi skal være pådriver for å finne nye ressurseffektive og sirkulære løsninger både for rehabilitering av eksisterende bygg og nybygg.

Vi bryr oss om miljøet

Angvik Eiendom ønsker å bidra til en bedre verden med å gjøre det vi kan innenfor vårt område for å løse våre felles miljøutfordringer. Vi har satt miljø og bærekraft på dagsorden i vår forretningsstrategi.