Forvaltning og drift

Vi forvalter eiendommer for ulike eiere og eiendomsselskaper. Vi tar hånd om alt innen markedsføring, utleie, kontraktsforvaltning, regnskap, økonomistyring, drift, vedlikehold, rehabilitering, ombygging og utvikling. Har du eiendom du ønsker forvaltet? Ta kontakt.

God eiendomsforvaltning gir økt eiendomsverdi!

Vi har betydelig kompetanse på utleie av handel- og næringseiendom, og har bl.a. ansvar for utleie av AMFI kjøpesentrene i Molde. Gjennom deltagelse i bransjeforum, kurs og videreutdanning, holder vi oss oppdaterte på aktuelle problemstillinger i eiendomsbransjen.

Fornøyde eiere og leietagere

Vårt mål er at både eiere og leietagere skal være fornøyde med den jobben vi gjør. Mange av våre driftsoperatører har bakgrunn som mekanikere, elektrikere eller rørleggere. Vi bygger stadig kompetanse blant vårt personell for å ivareta de forskjellige kunnskapsbehov om optimal drift av eiendommer.

Selskaper vi forvalter for