Ledende eiendomsselskap

Angvik Eiendom er blant de ledende selskapene innenfor forvaltning av næringseiendom i Møre og Romsdal og forvalter mer enn 150 000 kvm næringseiendom fordelt på ca 50 bygg. Vi har hovedkontor på Nøisomhed Gård i Molde, og er en aktiv pådriver for utvikling og vekst med engasjement i flere store utviklingsprosjekter i fylket. Vi har betydelig kompetanse på utleie av handel- og næringseiendom, og har bl.a. samarbeid med Olav Thon Gruppen om kjøpesentrene i Molde.

Vårt mål er at både eier og leietagere skal være fornøyde.

Nøisomhed Gård i Molde er hovedkontor for Angvik Eiendom

Et selskap i Angvik Gruppen

Angvik Eiendom er en del av Angvik Gruppen som består av ulike selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor eiendom- og entreprenørvirksomhet. Selskapene i Angvik Gruppen har ulikt eierskap, med felles profil og felles mål om langsiktig og bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunnet.

SIDEN 1881.

J. K. ANGVIK ble etablert i 1881 av Jon K. og Gurianna Angvik. Det innledet en allsidig virksomhet som ga opphav til at 12 av deres 14 barn startet egne bedrifter i Angvik og Kristiansund. Dette ble et handelshus med aktiviteter i en rekke bransjer innen handel, industri, kraftverk, land-bruk, ferge- og rutebilselskap.