BREEAM In-Use

Vi er stolte av å være den første bedriften som tilbyr BREEAM In-Use revisjon i Møre og Romsdal. 

– Å miljøsertifisere med BREEAM In-Use øker byggets attraktivitet for eksisterende og nye leietakere.
Birgitte Kollerud
eiendomsforvalter | bærekraftsansvarlig

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er et miljøsertifiseringssystem som retter seg mot bygninger i driftsfasen. Det gir en grundig vurdering av bygningens miljøprestasjon ved å analysere både fysiske egenskaper og driftspraksiser. Målet er å identifisere områder for forbedring og redusere den totale miljøpåvirkningen. 

Sertifiseringen består av to uavhengige deler, der del 1 fokuserer på bygningens iboende miljøegenskaper, mens del 2 evaluerer hvordan bygningen administreres og driftes. 

Hvorfor sertifisere med BREEAM In-Use?

Sertifisering med BREEAM In-Use gir fordeler for både bygningseiere og driftsansvarlige. Den øker attraktiviteten til bygningen for leietakere, og bygger positivt omdømme.  

Det gir bedre innsikt i bygningens tilstand, mulighet til å implementere lønnsomme forbedringer og skaper et mer trivelig miljø for leietakere. Eiere og driftsansvarlige kan dokumentere og forbedre bygningens bærekraftige praksis, samtidig som det bidrar til ressurs- og kostnadsbesparelser. 

Sertifisering med BREEAM In-Use gir også en fremtidssikring mot stadig strengere bærekraftstandarder. Et eksempel er vektleggingen av klima- og miljøhensyn med 30 % i forbindelse med offentlige anskaffelser.   

Hva gjør en BREEAM In-Use revisor?

En BREEAM In-Use revisor har ansvaret for å gjennomføre en vurdering av bygningens bærekraftige praksis ved å kvalitetssikre innhentet dokumentasjon og sikre at den nødvendige dokumentasjonen blir vurdert i henhold til manualen. Ved å vurdere bygningens prestasjoner kan revisor gi konkrete anbefalinger for forbedringer.  

Revisor sammenfatter en rapport og sørger for registrering og innsending av prosjektet til endelig godkjenning hos BRE i England. 

Hva er omfanget av en BREEAM In-Use sertifisering?

BREEAM In-Use har ni ulike miljøkategorier som er vektet for å reflektere deres betydning. Prosessen innebærer i korte trekk utfylling av et spørreskjema og innsamling av nødvendig dokumentasjon. 

Revisor vurderer denne dokumentasjonen, og det kan være nødvendig å produsere ekstra dokumentasjon for å forbedre sertifiseringsscoren. Hele sertifiseringsprosessen er designet for å gi en helhetlig og nøye gjennomtenkt vurdering av bygningens bærekraftige ytelse.

Hvordan kan Angvik Eiendom bistå?

Vi kan bistå med rådgivning, preanalyse eller revisjon av BREEAM In-Use prosjekter. Ta kontakt med
vår eiendomsforvalter og bærekraftsansvarlig Birgitte Kollerud for mer informasjon.
900 35 303
[email protected]