For leietagere

Vi er opptatt av at våre eiendommer skal ha en god driftsmessig og teknisk kvalitet. Nedenfor har vi samlet informasjon som kan være nyttig å vite for deg som leietager hos Angvik.

Branninstruks

Alle er pålagt å sette seg inn i branninstruksen og følge denne.

Ved brann:

 • Brann må straks varsles brannvesenet over tlf. 110.
 • Alle må evakueres når alarmklokker ringer.
 • Forsøk å slokke dersom mulig. 
 • Lukk dører og vinduer.
 • Møt opp og informer brann- og redningsetaten når de kommer.
 • Gå aldri inn i bygget før alarmklokkene har sluttet å ringe og tillatelse er gitt.
 • Ved behov for instrukser/skjemaer, ta kontakt.

Håndbok for brannansvarlige

Angvik har som mål å forebygge ulykker, miljøskader og helseskader. Våre HMS rutiner skal sikre våre leietakere og andre på en best mulig måte. Vi jobber for tiden med en håndbok som er ment som et verktøy for våre leietagere. Håndboken blir tilgjengelig for nedlasting her når den er ferdig.

Innbrudd

Dersom det er uvedkommende i lokalet eller det har vært innbrudd, vennligst ring:

 • Nærmeste politikammer på tlf. 02800
 • Angvik Eiendom: 488 94 350 

For sikring av bygget etter innbrudd, gjør nødvendige tiltak eller ta kontakt med eiendomens driftsoperatør eller eiendomssjef for nødvendig assistanse.

Vi sørger for videre sikring av bygget.

For å forebygge innbrudd/skader på egne lokaler, er det opptil enhver leietaker å sørge for sikring med alarm etc.

Internkontroll

Angvik Eiendom forvalter ca. 50 bygg, både store og små. Hver dag oppholder det seg mange av personer i våre bygg. For å ivareta sikkerheten til disse personene, må vi ha stort fokus på HMS sikkerhet. Det forebyggende arbeidet – Internkontroll – blir da viktig.

Krav til egen HMS

Du kan finne ut hvilke krav som gjelder for din virksomhet  ved å besøke HMS-etatenes hjemmesider:

 • Arbeidstilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
 • Helsedirektoratet

Ombygging

Ved ønske om ombygging i egne lokaler, skal leietaker ta kontakt med byggets eiendomssjef for godkjenning før ombygningsarbeidene igangsettes.

Ved arbeider som kan forårsake støv/røyk/gasser, skal dette varsles til byggets driftsoperatør for utkobling av alarmer.