Museet Handelshuset Angvik

Angvik
Museet-Handelshuset-Angvik

I Museet Handelshuset Angvik, som ligger i gamle butikken til Gustav Angvik, er det handels- og kulturhistorie helt tilbake til hollendertiden på 1500-tallet. Her fortelles også historien fra 1881 om hvordan John og Gurianna Angvik og barna deres bygde opp et handelshus som kom til å prege samfunns- og næringsliv på Nordmøre i en lang periode.

Fabrikksaga
Autentisk sag tilknyttet Angvik Møbelfabrikk.

Angvik elektrisitetsverksted
Komplett kraftstasjon fra 1912 som er under restaurering.

Eier
Angvik Jacobsen AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Leietakere
Areal:

Beliggenhet

Ved Angvik Gamle Handelssted.