Nedre Enggate 5-7, Sverdrupgården

Kristiansund
Nedre Enggate 5-7, Sverdrupgården

Nedre Enggate 5–7 er et bygg med lange tradisjoner. Tegnet av Erling Vold, og oppført av bokhandler Georg Sverdrup i 1950. Bygget er et kombinasjonsbygg med både bolig og næringsdel. Leieareal er ca. 2 600 kvm, fordelt på fem etasjer.

Eier
Nordmøre og Romsdal Eiendom ASAngvik Eiendom
Forvalter
Leietakere
Bank, offentlige bedrifter og leiligheter.
Areal:
ca. 2 600 m²

Beliggenhet

Meget sentralt med fasade ut mot Kristiansunds hovedgate, Kaibakken. Bygget har Kongens plass som nærmeste nabo, og ligger bare 150 meter fra kjøpesenteret Storkaia Brygge.