Nøisomhed gård

Molde
Angvik Eiendom - Nøisomhed Gård

Nøisomhed ble bygget av danske dr. Mathias J. Goldt i 1797. Han var ansatt som landfysikus i Romsdal amt, i tillegg til at han var lege ved Reknes Hospital. Flere familier har gjennom årene hatt eierskap til Nøisomhed, og eiendommen ble tatt i bruk som kontor og bolig for amtmenn i Romsdal på 1800-tallet. Familien Mowinckel eide Nøisomhed i 4 generasjoner fram til 1996 da Erik Berg, Stig O. Jacobsen og Stein Erik Hagen overtok eiendommen. Kontorbygget Kjøpmannsstua ble oppført i tillegg til at eiendommen ble totalrestaurert, og sto ferdig til Nøisomheds 200-årsjubileum i 1997. Noen år senere ble eiendommen utvidet og kontorbygningene Skrivarstua og Annekset ble oppført. Hele eiendommen er fredet. Hovedhuset brukes til møter og samlinger tilknyttet eiernes virksomheter. Eiendommen for øvrig brukes til kontor for Berg Jacobsens bedrifter, samt til utleie av kontor.

Eier
Erik Berg, Stig O. Jacobsen og Stein Erik Hagen
Forvalter
Angvik Eiendom
Leietakere
Berg Jacobsen, Angvik Eiendom, Angvik Investor, Angvik Jacobsen, Berg Invest, Bunnpris Møre, Classic Norway, Midtvest Fondene, Økonomidrift og BDO.
Areal:
1000

Beliggenhet

Fannestrandvegen, Molde
Nøisomhed gård
Nøisomhed gård
Nøisomhed gård
Nøisomhed gård