Storgata 42 – Schistadgården

Molde
Storgata 42 - Schistadgården, Molde

Storgata 42 ble gjenoppbygd av Bernhard Schistad i 1947. Schistad-firmaet, etablert i 1838, drev bakeri og eget utsalg i gården. Det var også egen iskremfabrikk i kjelleren, og etter hvert kafévirksomhet både i 1. og 2. etasje. Bakerilokalene ble omgjort til dagligvarebutikken Torggubben på slutten av 1970-tallet. Bygget har fem etasjer. Leiearealet er ca. 4 000 kvm.

Eier
Nordmøre og Romsdal Eiendom AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Leietakere
Bank, butikk og kiosk.
Areal:
ca. 4 000

Beliggenhet

Eiendommen ligger med fasader ut mot Molde sentrums mest sentrale punkter. Torget i vest, Storgata og rådhuset i nord og bussholdeplassen i øst.
Storgata 42 – Schistadgården
Storgata 42 – Schistadgården