Strandgata 1 – Telebygget

Molde
Strandgata 1 - Telebygget, Molde

”Telegrafen” ble oppført som et administrasjonsbygg for Telegrafverket i 1923. Stilen er en variant av klassisisme med trekk fra sen-jugend. Det er dekorative detaljer i gneisgranitt fra Bolsøya. Det var arkitekt Trygve Solemdal (1881–1953) som i sin tid tegnet bygget. Utvidelser og påbygg ble utført i 1962 og 1976, og var tegnet av arkitekt Bjarne Tjønn. Telegrafverket og Møre Telegrafdistrikt disponerte 2. og 3. etasje, mens 4. etasje inneholdt leiligheter for telegrafbestyrer og distriktssjef. Postverket leide lokaler i 1. etasje, hvor de holdt til fra 1923 til 1960. Bygget har fått utnevnelse som ”Kulturminne i Molde”. Leiearealet er ca. 2 800 kvm.

Eier
Nordmøre og Romsdal Eiendom AS
Forvalter
Angvik Eiendom
Leietakere
Offentlige bedrifter, ingeniører, husforhandler, oppdrettsnæring og kontorer.
Areal:
ca. 2 800

Beliggenhet

Eiendommen ligger strategisk til i østre del av Molde sentrums kjerne. Nærmeste naboer er Politiet og Molde kino, samt Romsdalskvartalet.